Termíny kurzov a podujatí R.A.I. ® ©

V tejto časti je priebežne aktualizovaný časový harmonogram seminárov, kurzov a liečebných terapií určených pre verejnosť

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Termíny seminárov Reiki

Termíny seminárov Reiki
V rámci kurzov Reiki je možné absolvovať aj stupeň REIKI MAJSTER po predchádzajúcej konzultácii.

Termíny seminárov Arolo

Termíny seminárov Arolo
K semináru Arolo I. stupeň je nevyhnutnou podmienkou absolvovanie seminára Reiki I a Reiki II u certifikovaného učiteľa RAI

Termíny seminárov Anjeli Atlantídy

Termíny seminárov Aktívna Duchovná Terapia

Ešte viac o REIKI

Čo je to vlastne Reiki?
Na Slovensku i v Čechách bežia mnohé kurzy a semináre, ktoré nesú tento názov. Laikovi, účastníkovi kurzu je však dnes už veľmi ťažké poznať kam prišiel.

***************************************************
Aký pôvod má archetyp nášho správania? - keď sa udrieme, alebo cítime bolesť, začneme si miesto hladiť, prikladať naň ruky.


Reiki je slovo, ktoré vymyslel japonský katolícky kňaz, keď získal dar nesmiernej hodnoty - schopnosť používať a odovzdávať ďalej spôsob liečenia pomocou prikladania rúk tak, ako to poznal z Nového zákona.

Z japončiny Reiki znamená:
Rei - správne chovanie, pravdivosť, podstata všetkého ....
Ki - univerzálna životná sila

Toto jeho pomenovanie dobre vystihuje podstatu sily, ktorú sa človek môže naučiť ovládať a kedysi, v dávnych, nepredstaviteľne dávnych dobách prirodzene ovládal.
Prítomnosť tejto sily (energie, alebo vibrácie) je na svete tak prirodzená, že si ju ani neuvedomujeme, hoci bez nej by vôbec nemohol existovať život - ľudia , zvieratá, rastliny ako i bytosti vyšších dimenzií.
Reiki pochádza z toho istého zdroja ako naše duše, ako anjeli, ako Arolo. Je všade prítomná.

Na kurzoch Reiki, okrem základných vedomostí frekventanti majú možnosť dostať zasvätenie, ktoré im umožní stať sa prostredníkom zvýšeného pôsobenia Reiki na nemocný organizmus človeka, zvieraťa, či rastliny.
Zo samej podstaty Reiki vyplýva, že nie je možné s ňou ublížiť. Nie je to v ľudskej moci. Pri pôsobení Reiki je človek iba prostredníkom. Množstvo energie a smer pôsobenia Reiki riadi sama na základe požiadaviek nemocného organizmu.

Zasvätenie a práca s Reiki, nie je len cesta terapeuta. Reiki je systém na podporu duchovného rastu. A každé zasvätenie (od autorizovaného učiteľa RAI) zvyšuje vibračnú úroveň duše a tým sa človek stáva stále viac otvoreným pre pravé spirituálne poznanie.

Čo je to AROLO

Arolo je diagnosticko - terapeutický systém, ktorý nebude nikdy úplne prebádaný, lebo čím viac možností práce s Arolom človek objavuje, tým viac spoznáva jeho nekonečnosť.

Arolo je rovnakej podstaty ako Reiki, avšak pracuje na omnoho vyšších vibračných hladinách. Reiki je pasívnou časťou Arola, ale tak, ako má každá končatina, či orgán ľudského tela svoju nezastupiteľnú a nenahraditeľnú funkciu či schopnosť a celé ľudské telo nemožno len tak jednoducho nadradiť jeho vlastným orgánom, tak je aj Reiki nenahraditeľnou a nenapodobiteľnou časťou Arola.

S Arolom možno nielen diagnostikovať a liečiť, je možné s jeho pomocou používať pri liečbe lieky, ktoré nie sú k dispozícii, vyrábať prípravky na liečenie človeka v určenom veku a pohlaví. Pomáha chápať do hĺbky podstatu a štruktúry ľudskej bytosti. Využiť sa dá pri vedeckých objavoch.

Tento systém nám ponúka spôsob, ako si v našom jednoduchom trojrozmernom svete utvoriť obraz o stvoriteľovi a jeho diele.

Čo je to Aktívna Duchovná Terapia - ADT

Tento terapeutický systém vytvoril veľmajster F.E.Eckard Strohm na podnet zážitku, ktorý mal ako žiak v šaolínskom kláštore.

Šaolínsky majster bojových umení tam pohybom ruky a patričným pokrikom rozlomil naraz tri kamenné bloky. Pri opakovaní pokusu na vrchný blok položili ešte arch ryžového papiera, aby sa každý mohol presvedčiť, že majster sa v skutočnosti kamenných blokov ani nedotkol.

Eckard tak pochopil, že okolo nás a v nás sú sily, ktoré možno nasmerovať nie iba na deštrukciu, ale aj liečenie. Neskôr tak vypracoval systém Aktívnej Duchovnej Terapie, kde terapeut dokáže diagnostikovať a následne liečiť pomocou energií rôznych farieb. Dokáže pracovať na diaľku. Používať pri liečbe patričné kamene.
Systém sa veľmi dobre dopĺňa s Reiki, alebo s Arolom.Seminár Anjeli Atlantídy

Keď Boh stvoril vesmír, potreboval niekoho, kto by fungovanie vesmíru sledoval a riadil, preto celý hmotný svet funguje vďaka anjelskému svetu a tiež aby mohli jestvovať aj ľudia.


"Viď, posielam k tebe jedného anjela, aby ťa ochraňoval na tvojej ceste, aby ťa zobral na miesto, ktoré som pre teba pripravil."

Biblia - Exodus, 23,20

Seminár Anjeli Atlantídy je praktickým prežitím toho, čo prináša kniha Eckarda Strohma "Anjeli Atlantídy". Absolvent sa naučí technikám komunikácie s anjelmi, zoznámi sa s Kráľovskými Anjelmi, ako liečiť s pomocou anjelov, ako ich žiadať o pomoc v každodennom živote. Súčasťou seminára je aj zasvätenie.
Všetky semináre R.A.I. poriadané na Slovensku

http://www.rai-reiki.sk/terminy-kurzov/

na tomto linku nájdete všetky semináre, ktoré v rámci RAI v aktuálnom roku vyučuje na Slovensku Eckard Strohm, József Lodi, ostatní učitelia ústredia RAI a Slovenskí učitelia RAI.
Cirkev Esejsko - Kresťanská